Baggrund

 

  • Uddannet læge fra Odense Universitet (SDU) vinteren 1985.
  • Speciallæge i psykiatri 1996
  • Ansættelse på psykiatriske afdelinger i Svendborg, Kolding, Vejle, Odense og Risskov.
  • Overlæge i psykoterapi fra 2002-2008, AUH, Risskov
  • Overlæge sengeafsnit 2008-2012, AUH, Risskov.
  • Studieophold 6 måneder 2010 hos dr. Allan Abbass, Dalhousie University, Halifax, Canada – ISTDP, intensiv korttidsterapi.
  • Godkendt specialist i psykodynamisk psykoterapi, vejleder og supervisor i psykoanalytisk psykoterapi, Dansk Psykiatrisk Selskab 2003.
  • Psykiatrisk speciallægepraksis siden 2012.
  • Supervision og undervisning i ISTDP.